TAČR - ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY – TA01011167

Prvním cílem je vývoj technologie výroby opakovatelně použitelných vakuových plachetek pro použití při vytvrzování dílů z kompozitních materiálů. Druhým cílem projektu je implementace technologie vakuové infuze pojiva do výrobních procesů společnosti LA composite, s. r. o

Popis projektu

Co se týče prvního cíle projektu je hlavní motivací použití opakovatelně použitelných plachetek zvýšení efektivity při pokládání technologických materiálů. Zvýšení efektivity je patrné viz. videa. Tento cíl se podařil a v současnosti jsou ve společnosti LA composite, s. r. o. vyráběny a využívány opakovatelně použitelné plachetky. Pro splnění druhého cíle projektu bylo nutné nejprve teoreticky zvládnout proces vakuové infuze pojiva, následovalo zvládnutí numerické simulace tohoto procesu, včetně vypracování metodiky pro zjišťování parametrů procesu potřebných pro numerickou simulaci. Především se jednalo o měření permeability. Zvládnutí technologie bylo demonstrováno výrobou čela vozu metra, interiérového panelu pro kolejová vozidla, bidlenu tkalcovského stavu, podvozkové nohy letounu JA 100 a skořepinu kabiny vírníku BAD 12C.

Projekt s názvem „Zvyšování efektivity výroby částí dopravní techniky z kompozitních materiálů“ s identifikačním číslem TA01011167 řeší společnost LA composite, s. r. o. jako hlavní řešitel. Na projektu se dále podílí, České vysoké učení technické v Praze.

Projekt byl řešen s finanční podporou TAČR.

TOP