KOLEJOVÁ VOZIDLA

Různé aplikace pro kolejová vozidla

Panely do interiéru pražského metra

Interiérové panely vyrobené z kompozitu výrazně snižují hmotnost vozidla, což má vliv na snížení setrvačných hmotností vlaku a tedy i spotřebu energie při rozjezdu nebo brzdění.

Lepená kovová deska pro pneumatické řízení brzd vlaku

Jedná se o velmi mechanicky namáhaný lepený spoj, na nějž se používá foliové lepidlo, které se vytvrzuje v autoklávu.

TOP