Kvantitativní zkoušení složitých leteckých kompozitních dílů s použitím moderní rentgenové technologie, je projekt, který má za cíl významně pokročit v charakterizaci, simulaci a modelování leteckých součástí.

Popis projektu

Quantitative Inspection of ComplexComposite Aeronautic Parts Using Advanced X-ray Techniques = Kvantitativní zkoušení složitých leteckých kompozitních dílů s použitím moderní rentgenové technologie.

Během posledních desetiletí se v leteckém průmyslu zformoval jasný trend neustálého intenzivního průmyslového výzkumu v oblasti nových, na míru šitých materiálů umožňujících výrobu levných, funkčních, vysoce integrovaných a lehkých součástí. Hnací sílu tohoto trendu hledejme ve velké poptávce leteckých společností a provozovatelů po efektivitě, ekologii, bezpečnosti a pohodlí cestujících.

Moderní kompozitní materiály a zvláště polymery s uhlíkovou výztuží (CFRP) jsou nejslibnějšími materiály, které umožňují realizaci této poptávky v součástech letadel budoucnosti (tj. trupy, horizontální ocasní plochy, součásti hnacího ústrojí). U příští generace letadel, jako Airbus A 350 XWB, si konstruktéři kladou za cíl použít víc než 50% dílů z kompozitních materiálů. Nicméně s nárůstem podílu kompozitních materiálů raketově vzrůstá požadavek na nedestruktivní zkoušení.

ProjekT Quicom spojuje aktivity dvanácti partnerů z šesti evropských zemí, to znamená šest výzkumných partnerů, tři velké podniky, dva střední podniky a sdružení EASN (The European Aeronautics Science Network), aby se vytvořila síť rentgenových technologií, softwaru, aplikací a specialistů na kompozitní materiály, kteří by spolupracovali na spolehlivém, plně trojrozměrném testování leteckých součástí. Dodnes není v Evropě ani jedna skupina, která by byla schopna provést tento projekt samostatně, ani projektový partner schopný zhostit se jednoho jediného pracovního balíčku úkolů samostatně.

Začátek projektu říjen 2012, ukončení projektu QUICOM se předpokládá v září 2015. Detaily o projektu Quicom naleznete zde.

Projekt je dotovaný ze Sedmého rámcového programu.

TOP