COSAB - Projekt s názvem „Vývoj hi-tech kompozitních sendvičů pro balistickou ochranu“ s identifikačním číslem FR-TI4/317 řeší  společnost LA composite, s. r. o. jako hlavní řešitel.

Popis projektu

Na projektu se dále podílí, České vysoké učení technické v Praze,  společnost  SVOS spol. s r. o. a výzkumný ústav  SVÚM a. s. Cílem projektu je návrh dvou typů sendvičů pro balistickou ochranu. Dražší varianta s minimální plošnou hmotností určená pro použití na letounech a vrtulnících a levnější varianta s vyšší plošnou hmotností použitelná na vozidlech.

Balistické sendviče jsou navrhovány pro balistickou odolnost pro hrozbu Level 2 dle STANAG  4569. Projekt bude ukončen v druhé polovině  roku 2015 realizací balistických zkoušek vyvinutých sendvičů a jejich instalací na vrtulníku a v autě.

Projekt je financován za přispění Ministerstva průmyslu a obchodu České Republiky.

TOP