HYBRIDNÍ SKŘÍŇ KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Naše společnost je v tomto projektu zodpovědná za technologický vývoj a výrobu sendvičových bočních panelů a střešních segmentů pro střední vůz metra.

Popis projektu

Tvar panelu a hlavní konstrukce byly navrženy na Západočeské univerzitě, ale detailní konstrukce včetně návrhu materiálů, vývoj technologie,  vytvoření výkresové a výrobní dokumentace, TPV a výroba dílů byla úkolem LA composite, s. r. o. Pracovníci naší společnosti byli rovněž odpovědní za lepení bočnic do ocelového rámu vozu. Bočnice totiž tvoří strukturální součást skříně vozu a přenáší významnou část zatížení.

Projekt s názvem „Výzkum a vývoj hybridní skříně kolejového vozidla“ s identifikačním číslem FR-TI3/449 je řešen Západočeskou univerzitou v Plzni jako hlavním řešitelem. Na projektu se dále podílí společnosti LA composite, s. r. o., Škoda Transportation a. s., a výzkumná organizace Škoda výzkum s. r. o.

Projekt je financován za přispění Ministerstva průmyslu a obchodu České Republiky.

This project was financed by contribution of Ministry of Industry and Commerce, Czech Republic.

TOP