Projekt ILDAS je zaměřen problematiku odolnosti velkých dopravních letounů vůči úderu blesku v návaznosti na ekonomiku provozu a údržby.

Popis projektu

Akronym ILDAS znamená In-flight Lighting Strike Damage Assesment System. Jak je zřejmé již z tohoto názvu projektu, hlavním cílem projektu je vyvinout palubní systém pro hodnocení úderu blesku. Tento systém bude schopen v budoucnu vyhodnotit nebezpečnost úderu blesku což bude mít výsledný efekt na snížení nákladů při nadbytečné údržbě, která je spojena s nemalými náklady na prostoje letounu. Detaily o projektu naleznete zde.

Podle současných statistik je každý komerční letoun nebo vrtulník minimálně jednou za rok zasažen úderem blesku. Následky zasažení bleskem jsou minimální v případě blesku s tzv. nízkou amplitudou, ale úder blesku s tzv. vysokou amplitudou může způsobit nemalé škody které zapříčiní zpoždění a nákladnou opravu.

 

Společnosti LA composite se podařilo proniknout v oblasti vědy a výzkumu, po několika úspěšně řešených projektech vědy a výzkumu s národní podporou resortu Ministerstvo průmyslu a obchodu České Republiky do Evropského výzkumného prostoru. La composite s.r.o. se stala členem řešitelského konsorcia projektu ILDAS podporovaného Evropskou Unií.

TOP