CELOKOMPOZITNÍ TRUP MALÉHO DOPRAVNÍHO LETOUNU

Projekt tak zahrnoval konstrukční návrh trupu, pevnostní analýzy v souladu s předpisem FAR 23, technologický vývoj a přípravu výroby, výrobu prototypů a zkoušky provedené v souladu s požadavky na certifikaci takovéto primární konstrukce letounu z kompozitních materiálů.

Popis projektu

Malý dopravní letoun je dle předpisu definován pro maximálně 9 cestujících + 1 člen posádky, maximální vzletová hmotnost 5 670 kg. Tomuto cíli odpovídalo i složení konsorcia řešitelů projektu. Při zkouškách již bylo postupováno v plně v souladu s filozofií Damage Tolerance a při kombinované zkoušce bylo prokazováno nešíření vad.

Projekt skončil velmi úspěšně. Partnerem projektu společnstí Evektor s. r. o. bylo provedeno porovnání navržené kompozitní konstrukce trupu se srovnatelným trupem z kovových materiálů. Na základě tohoto porovnání bylo konstatováno, že  kompozitní konstrukce trupu je v porovnání se srovnatelnou konstrukcí trupu z kovových materiálů o 20%lehčí, obsahuje o 85% méně dílů a k její výrobě je potřeba o16% méně pracovních normohodin.

Společnost LA composite byla hlavním řešitelem projektu další partneři: Výzkumný a zkušební letecký ústav a. s., Evektor-Aerotechnik s.r. o. a ATG. s. r. o.

Projekt je financován za přispění Ministerstva průmyslu a obchodu České Republiky.

TOP