INKOM – MODERNIZACE LETOUNU L410

Naše společnost je v tomto projektu zodpovědná za kompletní vývoj nových dveří letounu z kompozitních materiálů. Projekt zahrnuje všechny kroky vývojového procesu od úvodních studií přes laserové skenování stávajících dveří, konstrukci dveří kompozitních, strukturální analýzy a TPV až po výrobu prototypů a přípravu sériové výroby.

Popis projektu

Konkrétně se jedná o nouzové dveře pilotů, nouzové dveře pro cestující na levé i pravé straně letounu a hlavní dveře rozdělené na horní díl, dolní díl, který má integrované schody a díl nákladových dveří.

Projekt s názvem „Integrace kompozitních materiálů do konstrukce malého dopravního letounu“ s identifikačním číslem FR-TI4/543 je řešen společností Aircraft Industries a. s. (bývalý Let Kunovice), která je výrobcem letounu L410. Na projektu se dále podílí společnosti Evektor, s. r. o., LA composite, s. r. o., 5M s. r. o., VZLÚ a. s..

Projekt je financován za přispění Ministerstva průmyslu a obchodu České Republiky.

TOP