CELOKOMPOZITNÍ KŘÍDLO

Konstrukční a technologický vývoj hi-tech kompozitových dílů pro primární a sekundární konstrukci civilních letounů ve třídě FAR/JAR 23/25” identifikační číslo projektu FD-K2/61

POPIS PROJEKTU

Tento projekt byl zaměřen na konstrukční a technologický vývoj křídla letounů řady Zlín Z142/143. Tomuto cíli odpovídalo i složení konsorcia řešitelů projektu. Společnost LA composite, s. r. o. byla hlavním řešitelem projektu další partneři: Výzkumný a zkušební letecký ústav a. s., Moravan-Aeroplanes a. s. a ATG. s. r. o.

Projekt tak zahrnoval konstrukční návrh křídla, pevnostní analýzy v souladu s předpisem FAR 23, výrobu prototypů a zkoušky provedené v souladu s požadavky na certifikaci takovéto primární konstrukce letounu z kompozitních materiálů, včetně zohlednění případného akrobatického provozu letounu. Projekt skončil úspěšně a křídlo z kompozitních materiálů by v porovnání se stávající konstrukcí křídla umožnilo dosáhnout až čtyřikrát delší únavové životnosti při nižší hmotnosti než stávající křídlo z kovových materiálů.

Projekt je financován za přispění Ministerstva průmyslu a obchodu České Republiky.

TOP